Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

20 października 2023

Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej i Rady Samorządów Osiedlowych

 • 24.10.2023 r. godz. 10:00 Urząd Miejski w Chojnicach sala 408
  • Komisje
   • Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
   • Komisja Budżetu i Rynku Pracy
   • Komisja Kultury i Sportu
   • Komisja Edukacji
   • Komisja ds. Społecznych
   • Komisja Rewizyjna
   • Rada Samorządów Osiedlowych
  • Tematyka
   1. Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego
   2. Rozpatrywanie spraw bieżących

W kategorii: Terminy posiedzeń