Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

5 października 2023

Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej i Rady Samorządów Osiedlowych

 • 11.10.2023 r. godz. 13:00 Urząd Miejski w Chojnicach sala 406
  • Komisje
   • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  • Tematyka
   1. Rozpoznanie wniosku mieszkańca w sprawie odebrania imienia Szkole Podstawowej nr 1 im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach.

W kategorii: Terminy posiedzeń