Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

3 marca 2022

Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej i Rady Samorządów Osiedlowych

09.03.2022 r. godz. 10:00 – posiedzenie zdalne

  • Komisja Rewizyjna

Tematyka

  1. Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego.
  2. Rozpatrywanie spraw bieżących.

Zgodnie z § 23 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2022 poz. 473) na posiedzeniu obowiązywać będzie nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.

W kategorii: Terminy posiedzeń