Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

9 marca 2022

Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej i Rady Samorządów Osiedlowych

15.03.2022 r. godz. 10:00 – Urząd Miejski sala 406

Komisje biorące udział:

  • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Tematyka

  1. Rozpoznanie skargi na działalność Burmistrza Miasta Chojnice.

21.03.2022 r. godz. 10:00 – Urząd Miejski sala 406

Komisje biorące udział:

  • Komisja Budżetu i Rynku Pracy

Tematyka

  1. Informacja dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach o stanie chojnickiego rynku pracy, w tym udziale samorządu w realizacji przypisanych zadań.

Zgodnie z § 23 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2022 poz. 473) na posiedzeniu obowiązywać będzie nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.

W kategorii: Terminy posiedzeń