Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

27 października 2022

Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej i Rady Samorządów Osiedlowych

 • 03.11.2022 r. godz. 14.00, Urząd Miejski w Chojnicach sala 406
  • Komisje:
   • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  • Tematyka:
   1. Rozpoznanie petycji o uroczyste uczczenie 100. rocznicy uchwalenia Konstytucji Marcowej.

W kategorii: Terminy posiedzeń