Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

26 października 2022

Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej i Rady Samorządów Osiedlowych

 • 08.11.2022 r. godz. 13.30, Urząd Miejski w Chojnicach
  • Komisje:
   • Komisja Kultury i Sportu
   • Komisja Budżetu i Rynku Pracy
  • Tematyka:
   1. Informacja dyrektora Chojnickiego Centrum Kultury o działalności statutowej i inwestycyjnej w 2022 r. oraz zamierzeniach i potrzebach w latach następnych.

W kategorii: Terminy posiedzeń