Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

8 lipca 2022

Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej i Rady Samorządów Osiedlowych

12.07.2022 r. godz. 10.00, Urząd Miejski w Chojnicach, ul. Stary Rynek 1,sala 408

Posiedzenie wspólne:

 • Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
 • Komisja Budżetu i Rynku Pracy,
 • Komisja Kultury i Sportu,
 • Komisja Edukacji,
 • Komisja ds. Społecznych, Komisja Rewizyjna,
 • Rada Samorządów Osiedlowych
 1. Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego.
 2. Rozpatrywanie spraw bieżących.

XLI sesja Rady Miejskiej w Chojnicach odbędzie się 18 lipca 2022 r. o godz. 10.00 w sali 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach przy ul. Stary Rynek 1.

Porządek obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Chojnicach w dniu 18 lipca 2022 r. godz. 10:00

 1. Otwarcie sesji:
  1. a) stwierdzenie quorum,
  2. b) wnioski do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XL sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 3. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie między-
  sesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na XXXIX i XL sesji Rady Miejskiej
  w Chojnicach.
 7. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.
 8. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 -2037.
 11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego.
 12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskich Wodociągów Sp. z o. o. w Chojnicach na lata 2023 -2026.
 13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego terenu przy ulicy Strzeleckiej w Chojnicach.
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
  zawarcia umowy dzierżawy.
 15. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 16. Wnioski i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi na wnioski.
 17. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
 18. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
 19. Zakończenie XLI sesji Rady Miejskiej w Chojnicach

W kategorii: Terminy posiedzeń