Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

1 lipca 2022

Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej i Rady Samorządów Osiedlowych

  • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  • Termin posiedzenia: 05.07.2022 r. godz. 9.00 Urząd Miejski sala 406
  • Tematyka:
    1. Rozpoznanie skargi na Burmistrza Miasta Chojnice.

W kategorii: Terminy posiedzeń