Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

12 sierpnia 2022

Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej i Rady Samorządów Osiedlowych

16.08.2022 r. godz. 10.00, Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, sala 408

Posiedzenie wspólne:

 • Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 • Komisja Budżetu i Rynku Pracy
 • Komisja Kultury i Sportu
 • Komisja Edukacji
 • Komisja ds. Społecznych
 • Komisja Rewizyjna
 • Rada Samorządów Osiedlowych

Tematyka:

 1. Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego
 2. Rozpatrywanie spraw bieżących

XLII sesja Rady Miejskiej w Chojnicach odbędzie się 22 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00 w sali 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach przy ul. Stary Rynek 1.

Porządek obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach w dniu 22 sierpnia 2022 r. godz. 1000

 1. Otwarcie sesji:
  1. stwierdzenie quorum,
  2. wnioski do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XLI sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 3. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na XLI sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 7. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.
 8. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2037.
 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Chojnice na rok szkolny 2022/2023.
 12. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Ustronnej w Chojnicach.
 13. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 14. Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.
 15. Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na Uchwałę Nr XL/534/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnice wotum zaufania.
 16. Wnioski i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi na wnioski.
 17. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
 18. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
 19. Zakończenie XLII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

W kategorii: Terminy posiedzeń