Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

27 czerwca 2024

Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej

NAZWA KOMISJI DATA, GODZINA, MIEJSCE TEMATYKA
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
08.07.2024 r. godz. 10:00 Urząd Miejski sala 406
  1. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

W kategorii: Terminy posiedzeń