Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

19 czerwca 2024

Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej

NAZWA KOMISJI DATA, GODZINA, MIEJSCE TEMATYKA
Doraźna Komisja ds. zmiany Statutu Miasta Chojnice 20.06.2024 r. godz. 08:00 Urząd Miejski sala 406
  1. Podsumowanie konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalania Statutu Miasta Chojnice.

W kategorii: Terminy posiedzeń