Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

8 lipca 2024

Terminy posiedzeń komisji stałych i Rady Samorządów Osiedlowych

NAZWA KOMISJI DATA, GODZINA, MIEJSCE TEMATYKA
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
Komisja Budżetu i Rynku Pracy,
Komisja Kultury i Sportu,
Komisja Edukacji,
Komisja ds. Społecznych, Komisja Rewizyjna,
Rada Samorządów Osiedlowych
/wspólne posiedzenie/
22.07.2024 r. godz. 10:00 Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, sala 408
  1. Informacja na temat działalności Chojnickiego Klubu Żeglarskiego, sukcesów, bieżących problemów, planów na przyszłość oraz wyzwań stojących przed Klubem.

W kategorii: Terminy posiedzeń