Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

1 czerwca 2012

Tadeusz Szyca

Tadeusz Szyca – urodzony 08.11.1931 roku, zmarł 21.08.2018 roku. Naukę rozpoczął w Chojnicach zdając egzamin maturalny w roku 1951. W latach 1952-1955 studiował na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Szczecińskiej, jednak z różnych przyczyn studiów nie ukończył.
Zawodu uczył się od swojego ojca. W 1953 r. zdał egzamin czeladniczy, zaś w roku 1966 egzamin mistrzowski w zawodzie ślusarskim. W 1957 r. przejął zakład ślusarsko-mechaniczny po ojcu, gdzie wykształcił wielu uczniów, spośród których wielu znalazło zatrudnienie poza granicami naszego kraju.
Przez wiele lat uczestniczył w rozwoju chojnickich instytucji rzemieślniczych piastując stanowiska: Starszego Cechu (od marca 1968 r.) i Wiceprezesa Zarządu Spółdzielni Rzemieślniczej w Chojnicach (od 1967 r.). Za pracę na polu rzemieślniczym został wielokrotnie odznaczany, między innymi Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Honorową Odznaką Rzemiosła Centralnego Związku Rzemiosła, Honorową Odznaką Rzemiosła Izby Rzemieślniczej w Bydgoszczy, Złotym Medalem za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju oraz Złotą Odznaką „Za szkolenie uczniów w rzemiośle”. Udzielał się także społecznie, przyczyniając się między innymi do budowy kościoła parafialnego w Charzykowach.

Opracowano na podstawie informacji zawartych w „Czasie Chojnic” z dnia 22 kwietna 2010 r. (nr 16/408)

Irmina Łysakowska

W kategorii: Zasłużeni Obywatele