Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

1 czerwca 2012

Wojciech Pietrzak

Wojciech Pietrzak – ur. 15.03.1958 r w Mąkoszynie w woj. konińskim. W roku 1973 ukończył szkołę podstawową, a w 1978 Liceum Ogólnokształcące w Radziejowie. W tym samym roku podjął studia w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni, na Wydziale Mechanicznym, ukończył je w 1984 roku. Następnie rozpoczął pracę w Przedsiębiorstwie Przemysłowo-Usługowym Rybołówstwa Morskiego „Transocean” w Szczecinie na stanowisku oficer mechanik wachtowy. Pracował tam w latach 1984 – 1990. Od 01.09.1980 do 1981 był instruktorem muzyki w Miejskim i Powiatowym Domu Kultury w Radziejowie. Z dniem 01.09.1990 roku został nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 8 w Chojnicach. Jednocześnie uczęszczał na studia podyplomowe na kierunku matematyka i informatyka, które zakończył w roku 2002. Po przekształceniu szkoły w Gimnazjum nr 1 pracował w niej do 02.05.2015 roku. W roku 1998 przejął po swoim ojcu Józefie Pietrzaku kierownictwo Orkiestry Dętej w Brusach. W roku 1999 założył w Gimnazjum nr 1 w Chojnicach Młodzieżową Orkiestrę Dętą. Na bazie tej orkiestry i w wyniku nawiązania kontaktów z Big Bandem Dietera Michela z partnerskiego miasta Emsdetten z Niemiec w 2007 roku Rada Miejska w Chojnicach powołała do życia i sfinansowała powstanie „Big Bandu Chojnice”. Prowadzącym został Wojciech Pietrzak, a siedzibą z doskonale przygotowaną salą prób Gimnazjum nr 1 w Chojnicach.

Wojciech Pietrzak zmarł nagle w dniu 02.05.2015 r. w wieku 57 lat. Pochowany został na cmentarzu komunalnym w Chojnicach. W dniu 20.05.2015 r. zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Chojnicach otrzymał pośmiertnie tytuł Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice.

W kategorii: Zasłużeni Obywatele