Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

1 czerwca 2012

Tadeusz Guentzel

Tadeusz Guentzel – urodzony 23 lipca 1923 roku w Morzewie Powiat Chodzież. Jako długoletni rzemieślnik prowadził piekarnię w Chojnicach od 30 lipca 1946 roku. W tym czasie jako wybitny fachowiec mający swoją klientelę wypiekał pieczywo, szkolił uczniów w zawodzie piekarz i cukiernik. Miał zasługi na polu działalności społecznej i charytatywnej. Był Radnym Rady Miejskiej Chojnice przez dwie kadencje. Był aktywnym członkiem Bractwa Kurkowego. W cechu Rzemiosł Różnych pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Przez wiele lat wspomagał ludzi ubogich nieodpłatnie darując pieczywo.
Pan Tadeusz Guentzel był wielkim patriotą, entuzjastą współpracy z państwami europejskimi, szczególnie w dziedzinie kultury. W środowisku lokalnym cieszył się niekwestionowanym autorytetem. Cechowała go wysoka kultura osobista, rzetelność, pracowitość w każdym wymiarze. Utożsamiał się z wartościami religii katolickiej. Był wzorem dla młodego pokolenia i lokalnej społeczności.

Tadeusz Guentzel zmarł 11.10.2018 r. w Chojnicach. Miał 95 lat. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 15.10.2018 r. w Bazylice Mniejszej, po czym nastąpiło odprowadzenie na Cmentarz Parafialny.

Opracowano na podstawie informacji zawartych w „Czasie Chojnic” z dnia 22 kwietnia 2010 r. (nr 16/408)

Irmina Łysakowska

W kategorii: Zasłużeni Obywatele