Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

1 czerwca 2012

Święty Jan Paweł II

W dniu 18 czerwca 1998 roku Rada Miejska w Chojnicach Uchwałą Nr XLI/422/98 nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Chojnice: Jego Świątobliwości Papieżowi Janowi Pawłowi II

Święty Jan Paweł II – a właściwie Karol Józef  Wojtyła, bo tak nazywał się Święty Jan Paweł II,  urodził się 18.05.1920r. w Wadowicach. W wieku 9 lat stracił matkę (Emilia z d. Kaczorowska) i był wychowywany przez ojca. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę w Państwowym Gimnazjum Męskim, które ukończył maturą w maju 1938 roku. Latem tego samego roku przeniósł się wraz z ojcem do Krakowa gdzie rozpoczął studia na wydziale polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wybuch II wojny światowej przerywał okres studiów. W tym czasie Karol Wojtyła uczestniczył w działaniach Teatru Rapsodycznego Mieczysława Kotlarczyka. Lata 1942-1945 to okres kontynuowania przerwanej nauki. W dniu 01.11.1946 Karol Wojtyła otrzymał święcenia kapłańskie i wyjechał do Rzymu. Tam studiował teologię w Kolegium Belgijskim Uniwersytetu Papieskiego. W 1948 roku powrócił do kraju i został wikariuszem parafii Niegowić. Po roku został przeniesiony do Krakowa. Tam rozpoczął zajęcia z młodzieżą akademicką, później został prefektem i duszpasterzem akademickim. W roku 1948 obronił tytuł doktora, a w 1953 zrobił habilitację. W kolejnych latach publikował wiele swoich utworów i tekstów, wydając zbiory wierszy pod pseudonimem literackim Andrzej Jawień. Oprócz pisania nie zapominał również o swoich największych pasjach: turystyce i sporcie. Wspinał się po górach, jeździł na nartach, a także uczestniczył w spływach kajakowych. W latach 1962-1965 uczestniczył w soborze watykańskim. W 1967 roku otrzymał nominację kardynalską, a w dniu 16.10.1978 roku, po śmierci Jana Pawła I został wybrany papieżem. Od tego czasu życie Jana Pawła II, bo takie imiona przybrał, nabrało szczególnego tempa. Uczestnicząc w licznych pielgrzymkach stał się wzorem dla społeczeństwa całego świata. Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21:37.

„Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Chojnice Jego Świątobliwości Papieżowi Janowi Pawłowi II – Pelplin 1999” od lewej: Józef Pokrzywnicki, Edward Pietrzyk, Arseniusz Finster, Andrzej Gąsiorowski, Wiesław Madziąg i Ojciec Święty.

od lewej: Józef Pokrzywnicki, Arseniusz Finster, Andrzej Gąsiorowski, Wiesław Madziąg i Ojciec Święty.

1 maja 2011 r. nastąpiła beatyfikacja Jana Pawła II przez papieża Benedykta XVI, natomiast 27 kwietnia  2014 r. odbyła się jego kanonizacja, podczas której papież Franciszek ogłosił Jana Pawła II świętym. 

W kategorii: Honorowi Obywatele