Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

1 czerwca 2012

Josephus Fransiscus Collard

W dniu 23 września 2002 roku Rada Miejska w Chojnicach Uchwałą Nr LI/526/02 nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Chojnice: Josephusowi Fransiscusowi Collardowi.

Josephus Fransiscus Collard – ur. 02.06.1932r. w Waalwijk, zmarł 25.05.2019 r. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę w kierunku zawodowym. Uczył się w fachu murarskim. Po skończeniu nauki rozpoczął służbę wojskową w lotnictwie, która trwała 2 lata. Po odbyciu służby pracował w swoim rodzinnym mieście jako murarz. W maju 1951 roku wstąpił w związek małżeński z Petronellą Kipping. W roku 1958 opuścił rodzinne miasto i wyjechał do pracy do Niemiec. Założył własną firmę, gdzie pracował do roku 1966. Rok później podjął prace jako inspektor w wydawnictwie gazety Telegraf. Tam pracował przez 25 lat. Od 1992 roku jest na emeryturze.

Kontakty Josa Collarda z miastem Chojnice rozpoczęły się od znajomości z Zenonem Gasparowiczem, synem polskiego żołnierza, który podczas II wojny światowej otrzymał schronienie u rodziny państwa Collard. Zenon zamierzał pozostać w Waalwijk i znaleźć pracę, a Jos Collard postanowił mu w tym pomóc. Niestety wkrótce Zenon zachorował i musiał wrócić do Polski. Na leczenie trafił do chojnickiego szpitala. Jos Collard często go odwiedzał i właśnie podczas wizyt doszedł do wniosku, że chojnicki szpital potrzebuje wsparcia. Po ciężkiej chorobie Zenon zmarł. To stało się bodźcem do rozpoczęcia akcji, która miała na celu polepszenie warunków leczenia. Od tej pory życie p. Collarda skupiło się na organizowaniu środków (także finansowych), aby pomóc szpitalowi w Chojnicach. Poprzez loterie, które prowadził w Holandii miał możliwość zbierania pieniędzy, które przeznaczał na rzecz chojnickiego szpitala i Domu Dziecka w Tucholi. Pomoc ta nie ograniczała się tylko do środków finansowych. Przejawiała się również w postaci darów (wózki inwalidzkie, łóżka i szafki szpitalne, a także różnorodna aparatura medyczna). Cały wysiłek i praca na rzecz Chojnic była całkowicie poparta przez żonę p. Collarda, która również aktywnie włączała się w tę działalność.

„Josephu Fransiscus Collard i Edmund Piękny podczas wręczania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Chojnice”

W dniu 27 maja 2013 roku Jos Collard został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, który wręczył mu 27 maja 2013 roku zastępca ambasadora RP w Królestwie Niderlandów dr Piotr Perczyński.

W kategorii: Honorowi Obywatele