Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

19 maja 2014

Stara Plebania

Stara Plebania (Fotografia z 1916 r.)

Stara Plebania (Fotografia z 1916 r.)

Zbudowana w XIV w., usytuowana na murach miejskich. Z budynkiem wiążą się początki szkolnictwa parafialnego, mieściło się w nim mieszkanie, plebania i szkoła parafialna. Obiekt wielokrotnie przebudowywany po zniszczeniach pożarami i działaniami wojennymi.

Old Presbytery

It was built in the fourteenth century, situated on the town walls. The building is connected with the beginnings of parish education, there was the apartment, presbytery and parish school in it. The object has been reconstructed several times after being destroyed by fire and military operations.

Altes Pfarrhaus

Es wurde im 14. Jahrhundert auf den Stadtmauern erbaut. Mit dem Gebäude sind Anfänge des Pfarrschulwesens verbunden. Hier bestand eine Wohnung, eine Pfarre und eine Pfarrschule. Das Objekt wurde mehrfach umgebaut nachdem es durch Brände und Kriege zerstört worden war.

Na górze napis zabytek chroniony prawem. Poniżej znak graficzny - logo składające się z trzech trójkątów: dwóch białych bocznych i jednego górnego granatowego złączonych z dołu kwadratem o kolorze granatowym.

W kategorii: Zabytki