Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

19 maja 2014

Baszta Kurza Stopa

Baszta Kurza Stopa (Fotografia z około 1970 r.)

Baszta Kurza Stopa (Fotografia z około 1970 r.)

Budynek zrekonstruowany, usadowiony na fundamentach baszty z XIV wieku. W XIX i początkach XX w. baszta pełniła prawdopodobnie funkcję stajni dla koni będących własnością miasta.

Na górze napis zabytek chroniony prawem. Poniżej znak graficzny - logo składające się z trzech trójkątów: dwóch białych bocznych i jednego górnego granatowego złączonych z dołu kwadratem o kolorze granatowym.

The Kurza Stopa Tower

The building was reconstructed, placed on the foundations of the tower from the fourteenth century. In the nineteenth and early twentieth century, the tower probably served as a  stable for horses owned by the town.

Die  Bastei „Kurza Stopa”

Das Gebäude wurde rekonstruiert und auf den Fundamenten der Bastei aus dem 14. Jahrhundert erbaut. In den 19. und 20. Jahrhunderten spielte die Bastei die Funktion der Pferdeställe, die im Besitz der Stadt waren.

W kategorii: Zabytki