Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

19 maja 2014

Baszta Więzienna

Baszta Więzienna (Fotografia z ok. 1903 r.)

Baszta Więzienna (Fotografia z ok. 1903 r.)

Powstała w XIV w. razem z miejskimi murami obronnymi, pierwotnie otwarta od strony miasta.  Do początku XIX w. mieściło się w niej ciężkie więzienie z katownią. W wieży więzione były również chojnickie czarownice. Od 1904 r. przez kilkanaście lat służyła, jako więzienie prewencyjne.

The prison tower ( Baszta Więzienna)

It was established in the fourteenth century, along with urban walls, originally opened from the side of the town. To the beginning of the nineteenth century, there was located a heavy prison with a torture chamber in it. There were also imprisoned Chojnickie witches in the tower. Since 1904, it has been used as a preventive prison. for several years.

Die Bastei „Wiezienna” (Gefängnisbastei)]

Sie entstand im 14. Jahrhundert zusammen mit Schutzmauern. Ursprűnglich war sie von der Stadtseite geöffnet. Seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts befand sich hier ein Gefängnis mit einer Folterkammer. Im Turm wurden die Konitzer Hexen verhaftet. Seit 1904 diente sie als eine Schutzhaft.

Na górze napis zabytek chroniony prawem. Poniżej znak graficzny - logo składające się z trzech trójkątów: dwóch białych bocznych i jednego górnego granatowego złączonych z dołu kwadratem o kolorze granatowym.

W kategorii: Zabytki