Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

30 września 2010

Sprawozdanie wg stanu na dzień 30.09.2009 r.

Trzy logotypy. 1. Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności 2. Pomorskie w Unii 3. Unia Europejska

Projekt pt: „Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin – Kaliningrad”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”
Nr projektu: WND-RPPM.04.01.00-00-010/08 Nr umowy: UDA-RPPM.04.01.00-00-010/08-00
Inwestor: Gmina Miejska Chojnice

INFORMACJA MERYTORYCZNA Z REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH W OKRESIE OD LIPCA DO WRZEŚNIA 2009 R.
(Materiał opracowany przez P.H.U. Zakład Poligraficzny STANDRUK – Wykonawcę Promocji Projektu)

Umowa na realizację robót budowlanych podpisana została dnia 01.07.2009 r. z firmą ,,BETPOL” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Plac budowy przekazano w dniu 14.07.2009 r.
Wykonawca rozpoczął roboty w sierpniu br. W pierwszej kolejności objęły one częściowo obszar Parku 1000-lecia, gdzie przygotowano plac pod budowę parkingu na 170 miejsc postojowych.
W pierwszych dniach września 2009 roku Wykonawca Robót Budowlanych-Firma ,,BETPOL” z Bydgoszczy rozpoczęła prace w ciągu ulicy Sukienników. Zaczęły się one od wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na przebudowywanym odcinku drogi. Następnie ruszyły prace ziemne polegające na demontażu oraz rozbiórce starych elementów chodnika i drogi. Z racji przeprowadzenia remontu na znacznym odcinku drogi, a co za tym idzie pojawienia się utrudnień w ruchu pieszych, rowerzystów i samochodów, wykonawca zdecydował się na rozpoczęcie robót budowlanych w kilku miejscach jednocześnie. Ma to na celu zachowanie jak największej swobody ruchu.

W pierwszej fazie prace rozpoczęły się na:

 1. Ulicy Sukienników:
  • rejon przystanku PKS/MZK przy murach miejskich
  • skrzyżowanie z ulicą Cechową
  • chodnik na odcinku od ulicy Cechowej do ulicy Bankowej
  • chodnik na odcinku od ulicy Kościuszki do ulicy Wysokiej
 2. Ulicy Gdańskiej:
  • rejon skrzyżowania z ulicą Subisława

Prace polegają na rozbiórce starych elementów istniejącej infrastruktury, np. chodników i instalacji podziemnych oraz zastępowaniu tych drugich nowymi rozwiązaniami, zgodnie z założeniami projektu budowlanego. Prace postępują zgodnie z harmonogramem, czemu sprzyja korzystna dla tego typu inwestycji pogoda.
Obecnie firma wykonawcza w związku z demontażem chodników i krawężników rozpoczęła roboty na ulicy Gdańskiej, na odcinku od ulicy Kasztanowej do ulicy Tucholskiej.

W kategorii: Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin-Kaliningrad