Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

15 maja 2015

Rzeczowe zakończenie realizacji projektu

Zakończenie realizacji Umowy z wykonawcą nr PRiWZ.272.5.2014 z 29.12.2014 r.

Podpisanie protokołu i odbiór dokumentacji projektowych na instalację fotowoltaiczną i wiatrową na budynku przy stadionie Miejskim „Chojniczanka” oraz na obiekcie Wszechnicy Chojnickiej.

W kategorii: Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice