Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

2 lipca 2015

Podpisanie Aneksu nr UDA-RPPM.05.04.00-00-014/13-01 do umowy o dofinansowanie projektu zmieniającego wartość projektu i zakres rzeczowy

W kategorii: Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice