Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

1 kwietnia 2015

Podpisanie protokołu i odbiór dokumentacji dotyczącej budowy car portu

W kategorii: Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice