Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

1 lipca 2006

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Wszechnicy Chojnickiej

Już niebawem rozpocznie się ostatni etap realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską „Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i otoczenia po byłym szpitalu w Chojnicach”. Etap ten obejmuje wyposażenie Wszechnicy Chojnickiej.

Przetarg na wyłonienie wykonawcy tego zadnia został ogłoszony w kwietniu 2006r. Z uwagi na założoną szacunkową wartość tego przetargu, opiewającą na kwotę 600 tys. zł netto, ogłoszenie, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, zostało opublikowane w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Ponadto, zgodnie z procedurami określonymi ustawą, ogłoszenie ukazało się również w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Mimo iż Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia pobrało 27 zainteresowanych, to na ogłoszenie odpowiedziało pięciu wykonawców:

  1. STALDREW M. Czwarnok, G. Woźniak-Głażewska sp. j. z siedzibą w miejscowości Dębe Wielkie,
  2. PHPU ZUBER z siedzibą we Wrocławiu,
  3. PPHU „AS POMORZANKA” Andrzej Szarmach z siedzibą w Skórczu,
  4. PERFEKT s.c. Marek Rychert i Andrzej Deyk z siedzibą w Sierakowicach,
  5. PHU BIUROTECHNIKA S.A. z siedzibą w Warszawie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania dwie z ofert zostały odrzucone ze względu na braki formalne złożonej dokumentacji. Tym samym przetarg wygrała oferta z trzecią pod względem ceny propozycją: PPHU „AS POMORZANKA” Andrzej Szarmach z siedzibą w Skórczu. Oferowana cena, na którą w dniu 13.07.2006r została podpisana umowa, opiewa na kwotę 750.779,46 zł brutto.

Zakres zadania obejmował dostawę i montaż wyposażenia wchodzącego w skład 5 kategorii asortymentowych:

  1. Sprzęt komputerowy i RTV
  2. Meble
  3. Meble i wyposażenie biblioteczne (specjalistyczne i metalowe)
  4. Wyposażenie – urządzenia biurowe i specjalistyczne
  5. Sprzęt sportowy

Wykonawca zamówienie realizował w okresie 16.08 – 29.09 br.

W kategorii: Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i otoczenia po byłym szpitalu w Chojnicach