Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

22 grudnia 2005

Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej

Całkowity koszt inwestycji zaplanowany w projekcie wyniesie 16 400 361,75 zł. Miasto Chojnice pozyskało dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 11 838 812, 84 zł. Zadanie otrzyma również wsparcie z budżetu Ministra Gospodarki i Pracy w kwocie 1 578 508,91 zł. Budżet Miasta dołoży do jego realizacji ok. 3 000 000 zł.  

W kategorii: Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i otoczenia po byłym szpitalu w Chojnicach