Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

22 grudnia 2005

Rozstrzygnięcie przetargu na projekt przebudowy ulic

W ramach Projektu rozstrzygnięto dotychczas jeden przetarg nieograniczony na wykonanie projektu przebudowy ulic: Myśliboja, Plac Kościelny, Gimnazjalna, Nowe Miasto wraz z przebudową sieci kanalizacji, deszczowej, linii energetycznej i oświetleniowej z napowietrznej na kablową za kwotę 73.200 zł. Na wykonawcę wybrano Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego z Bydgoszczy.

Planowany termin realizacji zadania: 2006-2007.  

W kategorii: Program Restauracji Obiektów Dziedzictwa Kulturowego w Chojnicach