Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

22 grudnia 2005

Program Restauracji Obiektów Dziedzictwa Kulturowego w Chojnicach

Program Restauracji Obiektów Dziedzictwa Kulturowego w Chojnicach zaplanowany został dla realizacji kilku mniejszych projektów, tj.:

 1. Program Restauracji Obiektów Dziedzictwa Kulturowego w Chojnicach-Bazylika Mniejsza z otoczeniem,
 2. Program Restauracji Obiektów Dziedzictwa Kulturowego w Chojnicach-Kościół Zwiastowania Najświętszej Maryii Panny,
 3. Program Restauracji Obiektów Dziedzictwa Kulturowego w Chojnicach-Kapliczka p.w. Św. Boromeusza

Projekt Restauracji Obiektów Dziedzictwa Kulturowego w Chojnicach-Bazylika Mniejsza z otoczeniem związany jest z tzw. Farą pod wezwaniem Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Chojnicach, wybudowaną ok. 1360 roku. Kościół usytuowany jest w obrębie zabudowy Starego Miasta, w centrum Placu Kościelnego z pierzejami południową, wschodnią i zachodnią o zwartej zabudowie mieszkalnej.

Kościół pod wezwaniem Ścięcia św. Jana Chrzciciela stanowi obecnie jeden z najbardziej wartościowych obiektów Pomorza. Bazylika posiada wysoką wartość historyczno – naukową z uwagi na gotyckie elementy i formę. Kościół wyróżnia wysoka wartość wynikająca z malowniczości. Ustawiony jest w siatce średniowiecznych uliczek, otacza go gęsta, niewysoka zabudowa historyczna z którą tworzy harmonijną całość. Świątynia umiejscowiona jest w centrum miasta i wspaniale komponuje się z przebudowanym Starym Rynkiem.

W podziemiach kościoła znajdują się krypty grobowe w tym krypta wybitnego malarza Hermana Hana, które jeszcze w tym roku zostaną odrestaurowane udostępnione w postaci produktu turystycznego dostępnego dla zwiedzających miasto Chojnice turystów. „Projekt ma charakter wspólnego przedsięwzięcia realizowanego na mieniu Gminy Miejskiej Chojnice i Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela „Bazylika Mniejsza”

Termin realizacji Projektu: 22 marca 2006 r.- 15 października 2007 r.
Wykonawcy realizacji Projektu – Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S. A., Zamojska Dyrekcja Inwestycji „ZDI” Sp. z o.o.

 • Projekt “Restauracji Obiektów Dziedzictwa Kulturowego w Chojnicach-Bazylika Mniejsza z otoczeniem” objął:
  Budowę drenażu grawitacyjnego przyściennego przy Bazylice Mniejszej. Brak realizacji tego przedsięwzięcia mógłby spowodować wysoką dynamikę destrukcji zabytkowych murów oraz doprowadzić w niedługim czasie do całkowitego zawalenia się części obiektu.
 • Restaurację elewacji Bazyliki Mniejszej (usunięcie źródła zawilgoceń, usunięcie nieodpowiednich
  z konserwatorskiego punktu widzenia uzupełnień, wzmocnienie zdezintegrowanych cegieł i oryginalnych zapraw w spoinach, wyeliminowanie zawartości soli rozpuszczalnych, uzupełnieni ubytków, wykonanie hydroforbizacji powierzchni elewacji.
 • Przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z rozbudową,
 • Wymianę nawierzchni ulic znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Miasta oraz Bazyliki, tj. Placu Kościelnego, ul. Gimnazjalnej, Myśliboja, Nowe Miasto.
 • Przebudowę linii energetycznych i oświetlenia.

Zdjęcia sprzed realizacji inwestycji

Zdjęcia z realizacji inwestycji

Zdjęcia zrealizowanej inwestycji

W kategorii: Program Restauracji Obiektów Dziedzictwa Kulturowego w Chojnicach