Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

22 grudnia 2005

Dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu z budżetu Unii Europejskiej złożony został 29.04.2005 r. Przeszedł pomyślnie zarówno ocenę formalną i merytoryczną, a w dniu 30 września 2005r. została zawarta umowa o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Koszt realizacji przedsięwzięcia to 5.300.000 zł. Wnioskowana dotacja z budżetu Unii Europejskiej wynosi 3.900.000 zł., wkład budżetu państwa – 516.000 zł., wkład Parafii p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela – 380.000 zł., wkład Gminy Miejskiej Chojnice – 504.000 zł.

W kategorii: Program Restauracji Obiektów Dziedzictwa Kulturowego w Chojnicach