Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

10 lipca 2017

Rozpoczęto pracę nad wdrożeniem programu polityki zdrowotnej „Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Chojnic na lata 2017 – 2020”

5 lipca w ratuszu po raz pierwszy spotkali się członkowie zespołu zadaniowego ds. opracowania i wdrożenia polityki zdrowotnej pn. „program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Chojnic na lata 2017 – 2020”.

W skład zespołu wchodzą: Edward Pietrzyk – przewodniczący zespołu, Arseniusz Finster – koordynator zespołu, Joanna Warczak, Marzenna Osowicka, Maria Sulima Sułkowska, Antoni Szlanga, Marcin Łęgowski, Józef Skiba, Grzegorz Czarnowski – członkowie zespołu.

Opracowano harmonogram działań. Zgodnie z nim w lipcu i sierpniu pr. będzie trwać praca nad zawartością programu.  We wrześniu i październiku wypracowana treść programu będzie opiniowana przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. W listopadzie zostanie przygotowany i ogłoszony konkurs na wyłonienie operatora w/w programu, zostanie także powołany zespół monitorujący jego wdrożenie.

W  sierpniu zaplanowane są kolejne spotkania z ekspertami. 9.08 dr Aleksandra Maria Kicińska będzie udzielać informacji o naprotechnologii – metodzie leczenia bezpłodności. 16.08 zostało zaplanowane kolejne spotkanie konsultacyjne, tym razem dotyczące procedur in vitro. Jak podkreślał burmistrz Arseniusz Finster, zespół zadaniowy otwiera się na dyskusję o obydwu metodach medycznych, konsultacje mają służyć także ich wymiarowaniu finansowemu a to jest niezbędne, by określić poziom i formę wsparcia publicznego.

W kategorii: Program Wsparcia Prokreacji