Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

29 marca 2018

Program przyjęty do realizacji

Podczas 43. sesji Rady Miejskiej w Chojnicach 26 marca 2018 r. radni przyjęli do realizacji program polityki zdrowotnej pn. „Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Chojnic na lata 2017 – 2020”.

Wcześniej, zgodnie z wymogami ustawowymi, Program został skierowany do zaopiniowania do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji i otrzymał pozytywną ocenę Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Środki finansowe na realizację Programu zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na lata 2017 – 2020, w dziale 851, rozdziale 85149, w kwocie 2018 r. – 225.000 zł, w 2019 r. – 225.000 zł oraz w 2020 r. – 225.000 zł.

Dokumenty do pobrania:

W kategorii: Program Wsparcia Prokreacji