Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

13 października 2005

Rozpoczęcie robót budowlanych przez Konsorcjum „Wysoccy”

Wykonawca Konsorcjum „Wysoccy” Wiesław Wysocki Mirosław Wysocki Sp. Jawna rozpoczął roboty budowlane w dniu 13.10.2005r. Dotychczas zostały wykonane następujące prace:

  • likwidacja trawników i zieleni wraz z wycinką drzew,
  • roboty rozbiórkowe istniejących obiektów – m.in. baraki, obiekt „Medyk” – całkowicie zakończone,
  • roboty rozbiórkowe wyposażenia instalacyjnego, ścian nośnych i działowych, warstw podłóg, fragmentów stropów, tynków wewnętrznych,
  • budowa klatek schodowych, ścian, stropów – prowadzona jest odcinkami, sukcesywnie do robót rozbiórkowych ścian nośnych i fragmentów stropów
  • rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego, wymiana części konstrukcji dachu, wykonanie nowego pokrycia dachu z ociepleniem,
  • sieci i przyłącza wodociągowe,
  • sieć kanalizacji deszczowej.

W kategorii: Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i otoczenia po byłym szpitalu w Chojnicach