Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

1 grudnia 2005

Weryfikacja dokumentacji

Pomorski Urząd Wojewódzki przeprowadził weryfikację dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i otoczenia po byłym szpitalu w Chojnicach” na roboty budowlane, promocję projektu, monitoring wewnętrzny i zewnętrzny oraz pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu. Pomorski Urząd Wojewódzki nie zgłosił żadnych uwag do zastosowanych procedur oraz trybów udzielania zamówień publicznych.  

W kategorii: Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i otoczenia po byłym szpitalu w Chojnicach