Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

16 stycznia 2023

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącej świetlicy na działce nr 3445/2 przy ulicy Jabłoniowej 43b w Chojnicach

Flaga i Godło Polski

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia.

  • Całkowita wartość zadania na etapie wnioskowania o dotację: 2.050.000,00 zł
  • Przyznane dofinansowanie wg promesy wstępnej z 3 sierpnia 2022 r.: 2.000.000,00 zł
  • Wartość Promesy inwestycyjnej z dnia 13.02.2023 r. – 1.929.742,01 zł (97,97%)
  • Udział własny Gminy Miejskiej Chojnice  – 39.999,99 zł (2,03%)
  • Planowany termin zakończenia: maj 2024 r.

Budynek świetlicy jest miejscem zebrań zarządu z mieszkańcami i  spotkań integracyjnych  mieszkańców. To centrum osiedlowe, gdzie odbywają się liczne wydarzenia o charakterze społeczno-kulturalnym oraz sportowym. Ponadto w okresie wyborczym pełni funkcję lokalu wyborczego. Obiekt  dysponuje biurem, zapleczem kuchennym, łazienką i salą na 80 osób. Obecnie jest  świetlicą wyłącznie osiedlową, z której korzystają wszystkie grupy wiekowe, jednakże dominują seniorzy.

W ramach planowanej inwestycji, budynek zostanie częściowo przebudowany i rozbudowany w części przyziemia. Jego powierzchnia zwiększy się z ok 200 m² do ok. 250 m². W projekcie uwzględniono wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej oraz wewnętrznej i gazu. Planuje się również nowy, większy hol wejściowy z toaletą dla osób niepełnosprawnych oraz damską i męską. Obecna kuchnia zostanie przebudowana i rozbudowana o zmywalnię, hol przejściowy, magazyn, przygotowalnię posiłków i wiatrołap zaplecza. Ponadto istniejący dach zostanie zdemontowany i zastąpiony nowym z jednoczesnym podniesieniem wysokości pomieszczeń. Odnowiona zostanie elewacja budynku. Docelowo budynek ogrzewany będzie gazem ziemnym.

W dniu 22.02.2023 r. podpisano umowę z wykonawcą inwestycji: Firmą Remontowo-Budowlaną MAR VINCI Mikołaj Markowski z Chojniczek.

Wartość umowy: 1.969.742,00 zł brutto

Ikona Polski Ład flaga i kontur Polski

W kategorii: Rządowy Fundusz Polski Ład