Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

6 września 2022

Budowa ulicy Rzepakowej w Chojnicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem

Flaga i Godło Polski

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja druga.

  • Całkowita wartość zadania na etapie wnioskowania o dotację: 4 694 922,61 zł
  • Przyznane dofinansowanie wg promesy z 25 sierpnia 2022r.: 3 940 208,58 zł

W ramach inwestycji wybudowane zostaną: jezdnia o szerokości 6 m na całej długości, progi spowalniające o wymiarach 1,8 x 2,0, zjazdy, chodniki, doświetlone przejścia dla pieszych, ciąg pieszo – rowerowy do ul. Rybackiej, wyniesione skrzyżowanie ulicy Rzepakowej z ulicą Rybacką, oświetlenie uliczne w technologii LED na słupach o wysokości 8m wraz z osobnym doświetleniem przejść dla pieszych na słupach o wysokość 6 metrów, 39 miejsc postojowych w rejonie kościoła oraz 9 w pobliżu boiska wielofunkcyjnego, kanalizacja deszczowa.


  • Wykonawca robót budowlanych: Wo – Kop Wojciech Drewczyński z Chojnic – umowę podpisano 30.08.2022 r.
  • Wartość umowy z Wykonawcą robót: 4 147 587,98 zł
  • Planowany termin zakończenia realizacji robót budowlanych: wrzesień 2023 r.
Ikona Polski Ład flaga i kontur Polski

W kategorii: Rządowy Fundusz Polski Ład