Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

5 października 2023

Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego oraz sygnalizacji świetlnej

Flaga i Godło Polski

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja druga.

Wartość kosztów robót budowlanych (zgodnie z umową nr: BI.272.16.2022 z dnia 22.11.2022 r., aneks nr 1 zawarty w dniu 21.08.2023 r.): 5 890 460,73 zł

Przyznane dofinansowanie zgodnie z promesą z dnia 28 lipca 2023r.: 5 595 937,69 zł

Inwestycja objęła przebudowę drogi o długości ok. 764 m, w tym jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z przebudową 5 skrzyżowań oraz budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, sygnalizacji świetlnej, zatoki autobusowej, wiaty przystankowej.

Zrealizowano również nasadzenia zieleni, zjazdy indywidualne i publiczne do posesji o nawierzchni z kostki betonowej.

Pomiędzy skrzyżowaniami ul. Wyszyńskiego z ul. Czynu Zbrojnego Kolejarzy i ul. Błękitnej Armii wykonano jezdnię manewrową. Po stronie południowej ul. Wyszyńskiego wykonany został chodnik o szerokości 2,0 m i nawierzchni z kostki betonowej.

Wykonawca robót budowlanych: firma AD-BET Adrian Paszko z Chojniczek – umowa podpisana dnia 22.11.2022 r.

Termin zakończenia realizacji robót budowlanych: 22 sierpnia 2023 r.

Ikona Polski Ład flaga i kontur Polski

W kategorii: Rządowy Fundusz Polski Ład