Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

28 listopada 2023

Remont ul. Błękitnej Armii w Chojnicach

Flaga i godło Polski

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zadania remontowe – EDYCJA 2023.

  • Umowę o dofinansowanie zadania ze środków RFRD podpisano 11 września 2023 r.
  • Całkowita wartość zadania na etapie wnioskowania o dotację: 702 860,00 zł
  • Przyznane dofinansowanie: 351 430,00 zł

Zadanie obejmuje m.in.: frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni, rozbiórkę krawężników, rozbiórkę nawierzchni z kostki betonowej/płytek betonowych, rozbiórkę obrzeża betonowego, skropienie i oczyszczenie nawierzchni, wykonanie warstwy wyrównawczej, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, ustawienie krawężników i obrzeży betonowych, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej.


  • Wykonawca robót budowlanych: Firma Marbruk z Charzyków – umowę podpisano 27.11.2023 r.
  • Wartość umowy z Wykonawcą robót:861 920,66 zł
  • Planowany termin zakończenia realizacji robót budowlanych: marzec 2024 r.

W kategorii: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg