Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

3 czerwca 2024

Budowa dróg gminnych: ulicy Działkowej, Sobierajczyka i Sikorskiego w Chojnicach

Flaga i godło Polski

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Budowa, przebudowa) – EDYCJA 2024 na podstawie Umowy nr 62/G/RFRD/2024 z 18.01.2024r. wraz z Aneksem z dnia 02.05.2024r.

 • Całkowita wartość zadania: 8.062.627,73 zł
 • Przyznane dofinansowanie: 4.031.313,00 zł

Zadanie obejmuje:

budowę ul. Działkowej, w tym:

 • rozbiórkę jezdni, zjazdów i chodników, krawężników i obrzeży betonowych, barier drogowych U-12a,
 • wykonanie wykopów pod projektowane konstrukcje nawierzchni,
 • budowę sieci kanalizacji deszczowej,
 • posadowienie słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi oraz zasilenie ich kablowo,
 • demontaż istniejących opraw, wysięgników i linii zasilającej oświetlenia ulicznego,
 • budowę kanału technologicznego,
 • ustawienie krawężników betonowych, oporników betonowych, obrzeży betonowych,
 • budowę jezdni ul. Działkowej o nawierzchni bitumicznej i z kostki betonowej szarej typu prostokąt,
 • budowę progu zwalniającego wyspowego o nawierzchni z kostki betonowej czerwonej typu prostokąt,
 • odtworzenie jezdni Al. Brzozowej o nawierzchni bitumicznej,
 • budowę stanowisk postojowych ogólnodostępnych o nawierzchni z kostki betonowej szarej typu EKO,
 • budowę stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych o nawierzchni z kostki betonowej niebieskiej (kolor RAL 5017),
 • budowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej typu prostokąt,
 • budowę drogi dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej szarej typu prostokąt/płytek polimerobetonowych ostrzegawczych żółtych/ płytek polimerobetonowych wskaźnikowych podłużnie ryflowanych żółtych,
 • budowę utwardzenia nawierzchni z kostki betonowej szarej typu EKO i kostki betonowej szarej typu prostokąt,
 • wykonanie poboczy gruntowych (trawnika),
 • wykonanie zieleni niskiej (trawnika),
 • wykonanie nasadzeń drzew,
 • ustawienie barier drogowych U-11a,
 • ustawienie znaków stałej organizacji ruchu.

budowę ul. Sobierajczyka, w tym:

 • rozbiórkę jezdni, zjazdów i chodników o nawierzchni z kostki betonowej, zjazdu o nawierzchni betonowej, krawężników betonowych, obrzeży betonowych,
 • wykonanie robót ziemnych,
 • wykonanie regulacji wysokościowej armatury sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej
 • budowę sieci kanalizacji deszczowej i odwodnienia,
 • budowę kanałów technologicznych
 • budowę studni kablowej
 • posadowienie słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi oraz zasilenie ich kablowo,
 • ustawienie krawężników betonowych, oporników betonowych i obrzeży betonowych,
 • budowę jezdni ul. Sobierajczyka o nawierzchni bitumicznej,
 • budowę wyniesionego skrzyżowania o nawierzchni z kostki betonowej czerwonej typu prostokąt,
 • budowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej typu prostokąt,
 • budowę drogi dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej szarej typu prostokąt/płytek polimerobetonowych ostrzegawczych żółtych/ płytek polimerobetonowych wskaźnikowych podłużnie ryflowanych żółtych,
 • wykonanie zieleni niskiej,
 • ustawienie znaków tymczasowej i stałej organizacji ruchu.

budowę ul. Sikorskiego, w tym

 • rozbiórkę jezdni, zjazdów i chodników, zjazdu o nawierzchni betonowej, krawężników betonowych, obrzeży betonowych,
 • wykonanie robót ziemnych,
 • wykonanie regulacji wysokościowej armatury sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej
 • budowę sieci kanalizacji deszczowej i odwodnienia,
 • budowę kanałów technologicznch
 • budowę studni kablowej
 • posadowienie słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi oraz zasilenie ich kablowo,
 • ustawienie krawężników betonowych, oporników betonowych i obrzeży betonowych,
 • budowę jezdni ul. Sikorskiego o nawierzchni z kostki betonowej szarej typu prostokąt,
 • budowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej typu prostokąt,
 • budowę drogi dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej szarej typu prostokąt/płytek polimerobetonowych ostrzegawczych żółtych/ płytek polimerobetonowych wskaźnikowych podłużnie ryflowanych żółtych na łączniku pomiędzy ul. Sikorskiego i Sobierajczyka
 • wykonanie zieleni niskiej,
 • ustawienie znaków tymczasowej i stałej organizacji ruchu.

Roboty budowlane zostaną wykonane na podstawie 2 umów z wykonawcą robót firmą Marbruk M.Kwiatkowski Sp.k. z Charzyków:

 • Umowy BI.272.2.2024 z 13.03.2024r. na kwotę 4.554.049,27 zł
 • Umowy BI.272.3.2024 z 04.04.2024r. na kwotę: 3.413.328,46 zł

Planowany termin zakończenia realizacji robót budowlanych: listopad 2024r.

W kategorii: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg