Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

11 sierpnia 2022

Budowa ul. Leśnej, Modrzewiowej i Wierzbowej w Chojnicach

Flaga i Godło Polski

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – EDYCJA 2022.

 • Umowę o dofinansowanie zadania ze środków RFRD – edycja 2022 podpisano 14 czerwca 2022 r.
 • Całkowita wartość zadania na etapie wnioskowania o dotację: 9 809 105,00 zł
 • Przyznane dofinansowanie: 4 904 552,00 zł

Zadanie obejmuje m.in.:

 • budowę jezdni bitumicznych ulic: Leśnej (ok. 250 m), Modrzewiowej (ok. 540 m) i fragmentu ul. Wierzbowej (ok. 50 m),
 • przebudowę włączenia ul. Leśnej w drogę powiatową,
 • budowę 3 wyniesionych skrzyżowań ulic,
 • wzrost bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez budowę chodników,
 • wzrost bezpieczeństwa ruchu rowerowego poprzez budowę ścieżki rowerowej z której będą mogli korzystać piesi tzw. ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Leśnej,
 • budowę kanalizacji deszczowej.

 • Wykonawca robót budowlanych: Firma Marbruk z Charzyków – umowę podpisano 4.08.2022 r.
 • Wartość umowy z Wykonawcą robót: 11 220 252,03 zł
 • Planowany termin zakończenia realizacji robót budowlanych: październik 2023 r.

W kategorii: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg