Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

23 listopada 2017

Rekordowe dotacje dla Gminy Miejskiej Chojnice

Logotypy. W kolejści od lewej: 1. Fundusze Europejskie Program Regionalny 2. Urząd Marszałkowki Województwa Pomorskiego 3. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Począwszy od wstąpienia Polski do UE, Chojnice w obecnej perspektywie finansowej 2014 – 2020 uzyskały najlepszy rezultat w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych a przede wszystkim unijnych. – Tak dobrego otwarcia nie mieliśmy nigdy. Teraz trzeba to dobrze wykorzystać – podkreślił burmistrz Arseniusz Finster na niedawnej konferencji prasowej 17 listopada.

Na sukces składa się praca wielu ludzi, która zaowocowała podpisaniem umów o dofinansowanie inwestycji unijnych:

  • ,,Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na  terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru funkcjonalnego”. Wartość projektu – 62.982.079,97 zł, kwota dotacji – 47.735.873,26 zł
  • ,,Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów”. Wartość inwestycji – 68.933.511,33 zł, wysokość dotacji – 46.383.455,64 zł
  • „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE  w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”. Wartość zadania gminy `Miejskiej Chojnice  – 8.531.192,00 zł, kwota dotacji – 5.769.447,77 zł
  • ,,Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach. Wartość projektu – 9.427.737,51 zł., wysokość dotacji – 6.074.079,38 zł

– Warto dodać do tego dotację pozyskaną przez Miejskie Wodociągi na modernizację oczyszczalni ścieków – dodaje burmistrz – To zaowocowało inwestycja o wartości ponad 100 milionów złotych.

Gmina Miejska Chojnice pozyskuje także sporo pieniędzy z innych źródeł. Z Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017 z Ministerstwa Sportu i Turystyki udało się pozyskać 859.400,00zł na budowę boisk przy Szkole Podstawowej nr 5, inwestycja ma wartość 2.604.405,00 zł. w 2017 roku była tez realizowana modernizacja ul. Człuchowskiej wsparta dotacją w wysokości  2.020.174,00 zł z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej

W kategorii: Utworzenie transportowych węzłów integrujących ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego