Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

30 stycznia 2018

Dworcowa inwestycja uzgodniona z konserwatorem zabytków

Logotypy. W kolejści od lewej: 1. Fundusze Europejskie Program Regionalny 2. Urząd Marszałkowki Województwa Pomorskiego 3. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Partnerzy przedsięwzięcia „Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami rowerowymi w Chojnicach” dokonali uzgodnień z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Wspomniane wytyczne będą istotne dla wyboru technologii, materiałów a co za tym idzie także dla sfery finansowej przedsięwzięcia.

– Osiągnęliśmy kompromis, szczególnie odnośnie nowo projektowanego dworca PKS – wyjaśniał burmistrz Arseniusz Finster na konferencji prasowej 29 stycznia. – Pierwotne uzgodnienia dotyczył nawierzchni całkowicie z kostki kamiennej. Ale udało się przekonać panią konserwator, że chodniki będą ułożone z płytek betonowych, powierzchnia placu manewrowego będzie wyasfaltowana a tylko parkingi dla samochodów osobowych będą wykonane z kostki granitowej. Cała treść uzgodnień to nasz wkład do programu funkcjonalno – użytkowego (jednego z najważniejszych dokumentów przetargowych). W przyszłym tygodniu ogłaszamy trzy przetargi: budowę ścieżek rowerowych, renowację budynku głównego oraz na budowę parkingów. Równolegle z nami spółka PLK PKP S.A. również ogłasza przetarg na swój zakres prac na peronach. Wszystkie te zamówienia są realizowane w systemie „zaprojektuj – wybuduj”.  Spodziewam się, ze budowa ścieżek rowerowych rozpocznie się już jesienią tego roku, zaś główny front inwestycyjny na dworcu będzie zorganizowany w dwóch sezonach budowlanych z finałem w listopadzie 2020 roku.

Wracając do uzgodnień konserwatorskich – dotyczą one: budynku głównego dworca (elewacji, wnętrza), pawilonów osłaniających wejścia do tunelów dworca, nawierzchnie przed budynkiem dworcowym PKP oraz nawierzchnię nowo projektowanego dworca PKS.

W kategorii: Utworzenie transportowych węzłów integrujących ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego