Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

1 czerwca 2012

Reinhold Wietkamp

W dniu 19.05.2014 r. Rada Miejska w Chojnicach Uchwałą Nr XLIII/474/14 nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Chojnice Panu Rainholdowi Wietkamp.

Reinhold Wietkamp  – mieszkaniec partnerskiego miasta Emsdetten w Republice Federalnej Niemiec. Społecznik i wolontariusz. Urodził się 29.01.1942 r. w Emsdetten. Zmarł 14.05.2019 r.  W roku 1972 zdał egzamin mistrzowski w zakresie instalatorstwa sanitarnego. W latach 1979 – 2003 zajmował stanowisko kierownika technicznego w szpitalu im. Marii w Emsdetten. Przez ponad 40 lat aktywny działacz Bractwa Kurkowego Hollinger (HollingerSchützengesellschaft e.V). Przez kilkadziesiąt lat prowadzący pracę społeczną w ramach Fundacji Maltańskiej Służby Medycznej, w ramach której począwszy od 1982 roku organizował pomoc medyczną dla Polski, w tym dla Chojnic.
Aktywnie zaangażowany w organizację pomocy humanitarnej i medycznej dla chojnickiego szpitala, a także upowszechnianie idei partnerstwa miast pośród społeczeństwami Polski i Niemiec. Propagator i inicjator wielu bezpośrednich kontaktów i przyjaźni pomiędzy mieszkańcami bliźniaczych miast Chojnic i Emsdetten. Promotor walorów turystycznych, przyrodniczych i kulturowych ziemi chojnickiej i Borów Tucholskich, których poznanie oferował mieszkańcom Emsdetten w formie corocznych wizyt studyjnych organizowanych przez Niego na terenie ziemi chojnickiej.

Pan Reinholdowi  Wietkamp już na rok przed podpisaniem umowy partnerskiej, poznał miasto Chojnice i jego mieszkańców. W roku 1995 uczestniczył w nawiązaniu pierwszych kontaktów pomiędzy Bractwem Kurkowym Hollinger z Emsdetten i Kurkowym Bractwem Strzeleckim z Chojnic. Szczególne znaczenie dla naszego miasta miało Jego zaangażowanie w organizację pomocy humanitarnej, którą kierował do najbardziej potrzebujących chojniczan, a którą realizował od momentu podpisania oficjalnej umowy partnerskiej pomiędzy Chojnicami i Emsdetten w roku 1996 r.
W latach 1997-2002 szukał i pozyskiwał  na terenie Niemiec sponsorów i darczyńców. Za  zebrane fundusze kupował i  transportował do chojnickiego szpitala liczne sprzęty i urządzenia medyczne i lekarstwa. Dzięki Jego osobie i przy współudziale pana Alexa Unewisse do obiektów ,,starego”, a  później również do budynku ,,nowego” szpitala trafiło ok. 10-12 transportów darów z partnerskiego Emsdetten.

W kolejnych latach zaangażował się w budowanie bezpośrednich i trwałych przyjaźni pomiędzy mieszkańcami obu partnerskich miast. Sam stał się wzorem krzewienia przyjaźni pomiędzy rodzinami.
W roku 2007 zawiązał  Stowarzyszenie na rzecz wspomagania i podtrzymywania partnerskich stosunków miasta Emsdetten z miastami partnerskimi. Przez 4 lata pełnił w nim funkcję Prezesa. Wówczas rozpoczął akcję promocji walorów turystycznych i kulturowych ziemi chojnickiej i Borów Tucholskich pośród mieszkańców Emsdetten i regionu Nadrenii – Północnej Westafalii.
Tworząc dobry wizerunek Chojnic w Niemczech przez wiele lat organizował tygodniowe wyjazdy studyjne dla mieszkańców Emsdetten, których celem było poznanie ziemi chojnickiej i zaborskiej. Brało w nich udział rokrocznie ok. 40 mieszkańców Emsdetten, którym w ramach realizowanego programu umożliwia nawiązanie bezpośrednich kontaktów i  przyjaźni z mieszkańcami Chojnic.

Aktywna praca społeczna Pana Reinholda Wietkamp na rzecz ciągłego wzmacniania stosunków partnerskich pomiędzy miastami i ich mieszkańcami widoczna jest w wielu dziedzinach życia społecznego. Od niemalże 20 lat propagował tradycje regionów, wspierał aktywność ludzi i instytucji oraz ich inicjatyw, działał na rzecz wymiany doświadczeń pomiędzy mieszkańcami miast, w tym m.in. pomiędzy muzykami, bractwami kurkowymi, rolnikami, pedagogami przedszkolnymi, policją, strażakami, grupami artystycznymi. Zrealizowane z Jego pomocą i przy Jego aktywnym udziale, wspólne przedsięwzięcia partnerskie pomiędzy instytucjami i organizacjami z miast Emsdetten-Chojnice-Hengelo, które przyczyniły się do wykreowania ,,żywych międzynarodowych partnerstw  miast”  skutkowały przyznaniem tym trzem miastom nagrody  EUROPA PREIS w roku 2008  przez Instytut Europejskich Partnerstw i Współpracy Międzynarodowej w Bonn.

Oficjalne wręczeniu aktu nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta dla pana Reinholda Wietkampa odbyło się w dniu 4 lipca 2014r. w obecności radnych Rady Miejskiej, członków Stowarzyszenia Partnerstwa Miast oraz przedstawicieli Kurkowego Bractwa Strzeleckiego.

W kategorii: Honorowi Obywatele