Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

1 czerwca 2012

Janusz Jutrzenka-Trzebiatowski

W dniu 26.01.2015 r. Rada Miejska w Chojnicach Uchwałą Nr III/30/15 nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Chojnice Panu Januszowi Jutrzence-Trzebiatowskiemu.

Janusz Jutrzenka-Trzebiatowski – urodził się w Chojnicach 9 lipca 1936 r., jako najmłodszy z trojga dzieci Marii i Józefa, długoletniego i zasłużonego sekretarza miasta Chojnic. Jest absolwentem LO w Chojnicach, które ukończył w 1954 roku. Po studiach w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (dyplom 1961) osiedlił się w tym mieście i nadal tam mieszka. Jest wybitnym twórcą, osiągającym sukcesy artystyczne w dziedzinach malarstwa, rzeźby, medalierstwa, plakatu artystycznego, architektury wnętrz, scenografii teatralnej, grafiki użytkowej. Jego prace znajdują się w kilkudziesięciu muzeach w kraju i za granicą, w tym również w największych światowych galeriach sztuki w Europie i Ameryce. Własną twórczość artystyczną łączy z popularyzacją sztuk plastycznych. Pomimo długoletniego zamieszkiwania poza Chojnicami, pan Janusz Trzebiatowski utrzymuje nieprzerwane kontakty z rodzinnym miastem, z którym łączy go silna więź uczuciowa. Dał temu wyraz m. in. wielokrotnie przedstawiając w naszym mieście swą twórczość oraz współpracując z władzami miasta, z chojnickimi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi oraz macierzystym liceum. Kilkaset swoich prac, a także część swych cennych zbiorów etnograficznych, zgromadzonych podczas podróży po świecie, podarował rodzinnemu miastu, tworząc autorską galerię w baszcie przy ul. Sukienników, która jest placówką upowszechniania sztuki i miejscem znaczących wydarzeń kulturalnych. Artysta jest twórcą medalu honorowego miasta Chojnic, medali przyznawanych zasłużonym dla kultury i dla sportu w Chojnicach, medali okolicznościowych, emblematów i odznak organizacyjnych i in. Był inicjatorem i współtwórcą Galerii Współczesnej Sztuki Polskiej ‘84 w Muzeum Historyczno – Etnograficznym, w baszcie Kurza Stopa, unikalnej kolekcji prac wybitnych artystów grafików, malarzy i rzeźbiarzy. Janusz Jutrzenka-Trzebiatowski nieustannie akcentuje swoje chojnickie i kaszubskie pochodzenie, stąd w środowisku artystycznym i szerzej na gruncie krakowskim jest powszechnie znany jako ambasador Chojnic i przedstawiciel kultury Kaszub.

Oficjalne wręczeniu aktu nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta dla Pana Janusza Jutrzenki-Trzebiatowskiego odbyło się w dniu 9 marca 2015 r. podczas  IV sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

W kategorii: Honorowi Obywatele