Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

1 czerwca 2012

Georg Moenikes

Georg Moenikes – ur. 21 września 1956 roku w Heter nad rzeką Weser. W latach 1976 – 1982 studiował na kierunku: Prawoznawstwo na Uniwersytecie Westfalskim im. Wilhelma. W roku 1982 rozpoczął pracę na stanowisku kierownika działu prawnego w Powiecie Osterholz, kontynuując jednocześnie studia uzupełniające o specjalizacji administracyjnej. W latach 1990-1996 pełnił funkcję Zastępcy Burmistrza miasta Emsdetten.
W latach 1996-1999 był Dyrektorem miasta w Ratuszu w Emsdetten. Od 1 października 1999 roku objął stanowisko Burmistrza miasta Emsdetten.

Szczególne zaangażowanie Burmistrza Georga Moenikesa w historii przyjacielskich stosunków miast partnerskich Chojnic i Emsdetten rozpoczęło się 16 kwietnia 1996 roku, kiedy to jako współinicjator, brał udział w przygotowaniu i podpisaniu umowy partnerskiej pomiędzy Chojnicami i Emsdetten.
Do najważniejszych inicjatyw Burmistrza Georga Moenikesa, które pozwoliły na utrwalenie i rozwijanie zawartego partnerstwa z Chojnicami zalicza się m.in. współinicjowanie założenia Fabryki Materaców ,,RELAKS” w miejscowości Topole k. Chojnic oraz pomoc w organizacji pomocy rzeczowej dla chojnickiego szpitala, którą rozpowszechnił wśród stowarzyszeń, firm i instytucji w Emsdetten a zrealizował za pośrednictwem Rotary Club. Niejednokrotnie wspierał i angażował się w realizację rozmaitych akcji zbierania darów. Przyczynił się do rozwoju przyjacielskich kontaktów pomiędzy Bractwami Kurkowymi z Emsdetten i Chojnic.
W listopadzie 2002 r. miasto Chojnice odznaczyło G. Moenikesa pamiątkowym medalem Św. Jana Chrzciciela za zasługi w zakresie rozwoju i społecznej integracji miasta Chojnice.

Burmistrz G. Moenikes niejednokrotnie wzywał do wzmacniania kontaktów pomiędzy społeczeństwami i nawiązywania pozytywnych stosunków z krajami sąsiednimi, dlatego też podkreślał że zależy mu na tworzeniu i pielęgnowaniu stosunków partnerskich z Chojnicami.

Na znak rozwoju przyjaźni pomiędzy mieszkańcami Chojnic i Emsdetten, zainicjował założenie w 2007 roku Stowarzyszenia Partnerstwa Miast w Emsdetten, które organizuje dziś spotkania obywateli i organizacji pozarządowych z obu miast.

W kategorii: Honorowi Obywatele