Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 1. Wymagane dokumenty:
  • wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
 2. Opłaty:
  • brak
 3. Miejsce złożenia dokumentów:
  • Biuro Podawcze, parter, tel. 52 397 18 00 wew. 10
 4. Jednostka odpowiedzialna:
  • Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, telefon: 52 397 18 00 wew. 74
 5. Terminy i sposób załatwienia sprawy:
  • zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego
 6. Tryb odwoławczy:
  • odwołanie od decyzji można złożyć w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chojnice

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459)
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2020 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U.2018.1716 ze zmianami)

W kategorii: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami