Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

17 listopada 2022

Przekazanie laptopów w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

Trzy logotypy: Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz tekst sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Gmina Miejska Chojnice zaprasza po odbiór laptopów przyznanych w wyniku weryfikacji oświadczeń złożonych w pierwszym naborze (październik-grudzień 2021 roku) w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Każda osoba otrzyma informację telefoniczną lub SMSową o konkretnym terminie odbioru laptopa. Urzędnicy będą kontaktować się z kilkudniowym wyprzedzeniem. Ze względów proceduralnych związanych z przygotowywaniem umów, nie ma możliwości wydawania sprzętu osobom nie umówionym.

Wydawanie sprzętu odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Młodzieżowej 44 w Chojnicach, w sali nr 126, w godzinach 11:00-15:00 od 21 listopada br. Każda z 433 osób będzie miała do podpisania umowę oraz protokół. Umowy podpisują :

– w przypadku ucznia, który ukończył 18 lat – uczeń osobiście,

– w przypadku ucznia, który ukończył 13 lat, ale ma mniej niż 18 lat – uczeń wraz z osobą (rodzicem/opiekunem), która składała pierwsze oświadczenie będące podstawą ubiegania się o sprzęt,

– w przypadku ucznia, który nie ukończył 13 lat – osoba (rodzic/opiekun), która składała pierwsze oświadczenie będące podstawą ubiegania się o sprzęt.

Rodzic/opiekun i pełnoletni uczniowie będą zobowiązani okazać dowód osobisty. Prosimy zapoznać się z treścią wzoru umowy i zarządzenia Burmistrza Miasta Chojnice Nr 171 z dnia 7 listopada 2022 r. w/s wprowadzenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” ( https://bip.miastochojnice.pl/656.html?file=15535 ).

W przypadku jeśli osoba, upoważniona do odbioru sprzętu nie może stawić się osobiście, możliwy jest odbiór przez osobę posiadającą stosowne pełnomocnictwo. Wzór pełnomocnictwa znajduje się poniżej.

W sytuacjach takich jak zmiana adresu w stosunku do podanego w oświadczeniu, zmiana innych danych, brak możliwości stawienia się w umówionym terminie – należy skontaktować się poprzez mail [email protected] lub telefon/SMS 451 075 985 (czynny w godzinach pracy Urzędu).

Pełnomocnictwo

UMOWA PRZEKAZANIA Cyfrowa Gmina

Dokumenty do pobrania:

W kategorii: Aktualności, Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR