Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

16 kwietnia 2024

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem sanitarnym i infrastrukturą techniczną na Osiedlu Budowlanym w Chojnicach

Flaga i Godło Polski

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja szósta – PGR.

Zadanie obejmuje budowę ogólnodostępnego osiedlowego kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Żwirki i Wigury w Chojnicach. Zaprojektowany kompleks to:

 • Boisko sportowe wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową, wyposażone i ogrodzone.
 • Siłownia terenowa z nawierzchnią poliuretanową, ogrodzona.
 • Plac zabaw o nawierzchni poliuretanowej, ogrodzony.
 • Boisko do gry w petanque (boule) z nawierzchnią z tłucznia drobnego, zgodnie ze specyfiką tej gry.
 • Budynek gospodarczo-sanitarny – kontener.
 • Teren zielony z wybiegiem dla psów.
 • Teren utwardzony – komunikacja.

 • Wykonawca robót budowlanych: Telmax E.R. Gliszczyńscy Spółka Jawna : Aleja Wojska Polskiego 32e, 77-300 Człuchów.
 • Wartość umowy z Wykonawcą robót: 2.490.000,00 zł
 • Przyznane dofinansowanie wg promesy z 21 marca 2024r.: 2.440.200,00 zł
 • Planowany termin zakończenia realizacji robót budowlanych: 4 listopada 2024 r.
Ikona Polski Ład flaga i kontur Polski

W kategorii: Rządowy Fundusz Polski Ład