Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

5 lutego 2009

Moje boisko-Orlik 2012

19.12.2008 odbyła się uroczystość zakończenia realizacji projektu pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowym w ramach programu Moje boisko-Orlik 2012”.

Program „Moje Boisko – Orlik 2012” przedstawiony przez Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska podczas Expose w dniu 23 listopada 2007 roku, a przygotowany przez Ministra Sportu i Turystki Mirosława Drzewieckiego zakłada budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym, w każdej gminie na terenie całego kraju. Założeniem Programu jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu. Propagowanie zdrowego stylu życia to jedno z najważniejszych zadań, które należy konsekwentnie realizować.

Zgodnie z założeniami programu Miasto Chojnice zrealizowało przedsięwzięcie polegające na budowie kompleksu sportowego, składającego się z boiska piłkarskiego z nawierzchnią ze sztucznej trawy (30,0 m x 62,0 m o pow. całkowitej 1860 m2 – pole gry 26,0 x 56,0 m)), boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przeznaczonego do piłki koszykowej i piłki siatkowej (wym. 19,1 x 32,1 m o pow. całk. 613,11m2 – pole do gry 15,1 x 28,1 m) oraz budynku szatniowo-sanitarnego stanowiącego zaplecze socjalne. Całość została ogrodzona i oświetlona.

Realizacja inwestycji trwała od 5.09.2008r. do 19.12.2008 r.
Koszt całkowity tej inwestycji wyniósł blisko 1,434 mln zł, i zgodnie z założeniami Programu finansowany był z 3 źródeł:

  • 333 tys. zł – pomoc finansowa Ministerstwa Sportu
  • 333 tys. zł – dotacja Samorząd Województwa Pomorskiego
  • 768 tys. zł – wkład własny Gminy Miejskiej Chojnice

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali p. Maciej Kowalczuk przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz Burmistrz Miasta Chojnice Arseniusz Finster.

Państwa uwadze polecamy wystawę fotograficzną z realizacji inwestycji przygotowaną przez p. Stanisława Kuklińskiego, która dostępna jest w budynku klubowym ChKS Kolejarz.
Mamy ogromną nadzieję, że efekty tej inwestycji sprawią mieszkańcom Chojnic i okolic wiele radości, pozwolą na rozwijanie zainteresowań sportowych oraz umożliwią przyjemne spędzanie wolnego czasu.
Wojewodzie i Marszałkowi dziękujemy za partnerstwo w inwestycji, a Wykonawcom za jej rzetelną realizację, oby służyła użytkownikom przez wiele lat promując zdrowy i aktywny styl życia.

W kategorii: 2009