Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

7 sierpnia 2020

Przebudowa ul. Gdańskiej w Chojnicach – od ul. Tucholskiej do wiaduktów nad linią kolejową

Flaga i Godło Polski

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego Funduszu Dróg Samorządowych – EDYCJA 2020.

 • Umowę o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – edycja 2020 podpisano 5.05.2020 r.
 • Całkowita wartość zadania na etapie wnioskowania o dotację:15.966.222,54 zł
 • Koszty kwalifikowalne: 15.539.902,72 zł
 • Dofinansowanie: 7.769.952,00 zł

Po podpisaniu wszystkich umów z wykonawcami umowa o dofinansowanie zostanie zaktualizowana pod względem finansowym i terminowym.

W ramach inwestycji wykonane zostaną następujące prace:

 1. Przebudowa ok. 1 km drogi (ul. Gdańskiej na odcinku od okolic skrzyżowania z ul. Małe Osady do wiaduktów kolejowych) wraz z przebudową skrzyżowań i budową ronda przy Urzędzie Celnym.
 2. Budowa ciągu pieszo – rowerowego po południowej stronie ulicy.
 3. Budowa sieci kanalizacji deszczowej.
 4. Przebudowa wodociągu.
 5. Budowa nowego oświetlenia LED.
 6. Remont wiaduktów.

 • Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. ze Starogardu Gdańskiego – umowę podpisano 10.07.2020 r.
 • Wartość umowy z Wykonawcą robót: 9.835.609,86 zł
 • Planowany termin zakończenia realizacji robót budowlanych: listopad 2023 r

W kategorii: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg