Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

7 sierpnia 2020

Przebudowa ul. Gdańskiej w Chojnicach – od ul. Tucholskiej do wiaduktów nad linią kolejową

Umowę o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – edycja 2020 podpisano 5.05.2020 r.

Okres realizacji robót:  lipiec 2020 –  lipiec 2023. Koszt całkowity: 10.069.534,89 zł

Dane finansowe:

Koszt kwalifikowalny: 9.765.652,00 zł

Dofinansowanie FDS: 4.882.825,00 zł

Zakres realizowanego zadania:

 • przebudowa ul. Gdańskiej od skrzyżowania z ul. Małe Osady do granicy administracyjnej miasta za wiaduktami kolejowymi – 1,09 km.
 • wykonanie ciągu pieszo-rowerowego dwukierunkowego po stronie południowej ulicy
 • przebudowa chodników,
 • przebudowa zatok autobusowych,
 • przebudowa skrzyżowań z drogami bocznymi, w tym nowe skrzyżowanie typu rondo,
 • przebudowa zjazdów na przyległe posesje,
 • wydzielenie pasa manewrowego pomiędzy pasami ruchu,
 • odwodnienie ulic – kanalizacja deszczowa,
 • przebudowa oświetlenia ulicznego – montaż 39 kompletów oświetlenia ledowego.

Wykonawcy:

 • Dokumentacja projektowa: Tebodin Poland Sp. z o.o., Gdańsk, Ska Projekt Krzysztof Sobolewski, Poznań
 • Roboty budowlane: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A., Starogard Gdański
 • Nadzór inwestorski: OptemConsult Sp. z o.o., Gdańsk

W kategorii: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg