Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

7 sierpnia 2020

Budowa ul. Czereśniowej i Winogronowej w Chojnicach

Flaga i Godło Polski

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego Funduszu Dróg Samorządowych – EDYCJA 2019.

 • Umowę o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – edycja 2019 podpisano 8.10.2019 r.
 • Planowana całkowita wartość zadania: 6.899.840,00 zł
 • Koszty kwalifikowalne: 6.526.240,85 zł
 • Dofinansowanie: 3.263.120,00 zł

Zakres inwestycji:

 1. Budowa ul. Czereśniowej i Winogronowej o łącznej długości ok. 1320 m: budowa nawierzchni drogi – dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania parametrów wymaganych do obciążenia 115kN. W wyniku realizacji inwestycji droga częściowo zmieni swój przebieg, powstaną dwa nowe włączenia: ul Winogronowa zostanie poprowadzona zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, tj. zostanie wykonane nowe włączenie do ul. Leśnej (o długości w nowym przebiegu ok 250 m) oraz nowe włączenie do ul. Strzeleckiej (dawna ul. Morozowa, o długości w nowym przebiegu ok 250 m). W obszarze przyległym do robót drogowych przewiduje się odtworzenie trawników.
 2. Budowa kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 787,62 m: budowa przykanalików kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji deszczowej z rur Ø300-Ø400 PCV. Wody opadowe będą odprowadzane z terenu poprzez wpusty deszczowe z osadnikami przykanalikami Ø200 do kanału, z wpięciem do istniejącej kanalizacji deszczowej.
 3. Budowa chodników o szerokości 2,0 m, z obniżonym krawężnikiem w miejscu przejść dla pieszych, eliminującym utrudnienia w ruchu osób niepełnosprawnych
 4. Budowa ścieżek rowerowych o szerokości 2,5 m.
 5. Ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5/3,0 m.
 6. Przebudowa skrzyżowania ul. Czereśniowej z ul. Wiśniową, Winogronową i dojazdem do szpitala – mini rondo z wyspą przejezdną oraz przebudowa skrzyżowania z ul. Karnowskiego.
 7. Budowa oświetlenia ulicznego. Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów w celu podwyższenia standardu bezpieczeństwa zostaną dodatkowo doświetlone za pomocą oświetlenia typu LED słupy oświetleniowe z wysięgnikami i oprawami o wys. 8,0 m oraz oświetleniem dedykowanym dla przejść dla pieszych o wys. 4,0 m.)

 • Wykonawca robót budowlanych: Firma MARBRUK Sp. z o.o. Sp. k., Charzykowy
 • Nadzór inwestorski: B&B Jan Burglin, Chojnice
 • Planowany termin zakończenia realizacji: grudzień 2020 r.

W kategorii: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg