Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

7 sierpnia 2020

Budowa ul. Czereśniowej i Winogronowej w Chojnicach

Okres realizacji: 21.10.2019 – 31.12.2020

Dane finansowe:

Koszt całkowity: 7.526.743,59 zł

Koszt kwalifikowalny: 6.526.240,85 zł

Dofinansowanie FDS: 3.263.120,00 zł

Zrealizowany zakres robót:

 1. Droga o łącznej długości 1322 m (ul. Czereśniowa i Winogronowa): droga częściowo zmieniła swój przebieg, powstały dwa nowe włączenia: ul. Winogronowa została poprowadzona zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, tj. wykonano nowe włączenie do ul. Leśnej oraz nowe włączenie do ul. Strzeleckiej. W obszarze przyległym do robót drogowych wyznaczono tereny zielone.
 2. Kanalizacja deszczowa o łącznej długości 788 m, w tym Ø315=520m i Ø400=268m, 70 wpustów ulicznych i 28 studni.
 3. Chodniki z kostki betonowej z obniżonym krawężnikiem w miejscu przejść dla pieszych, eliminującym utrudnienia w ruchu osób niepełnosprawnych
 4. Ścieżki rowerowe (masa asfaltowa).
 5. Ciąg pieszo-rowerowy.
 6. Przebudowa skrzyżowania ul. Czereśniowej z ul. Wiśniową, Winogronową i dojazdem do szpitala – minirondo z wyspą przejezdną.
 7. Oświetlenie uliczne: latarnie oświetleniowe 8 m – 40 szt. oraz latarnie oświetleniowe 4 m – 28 szt. (20 szt. ul. Winogronowa i 8 szt. ul. Czereśniowa) – przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów w celu podwyższenia standardu bezpieczeństwa dodatkowo doświetlone są za pomocą oświetlenia typu LED oświetleniem dedykowanym dla przejść dla pieszych o wys. 4,0 m.

Wykonawcy:

 • Dokumentacja projektowa: NEOX Sp. z o.o., Gdańsk
 • Roboty budowlane: Firma MARBRUK Sp. z o.o. Sp. k. , Charzykowy
 • Nadzór inwestorski: B&B Jan Burglin, Chojnice
 • Inwentaryzacja drzew i krzewów: Studio Architektury Krajobrazu Wojciech Spichalski, Lichnowy
 • Wycinka drzew i krzewów: Spółdzielnia Socjalna TUR, Chojnice

W kategorii: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg